Hotline: 1900.96.96.93

Ứng dụng điều khiển OKARA M10

Giải pháp remote và tra cứu karaoke thay thế cho điều khiển thông thường. Điều khiển Karaoke OKARA là ứng dụng được phát triển đi kèm theo sản phẩm đầu Karaoke Full HD của OKARA.

Ứng dụng điều khiển OKARA Pro M15

Giải pháp remote và tra cứu karaoke thay thế cho điều khiển thông thường. Điều khiển Karaoke OKARA là ứng dụng được phát triển đi kèm theo sản phẩm đầu Karaoke Full HD của OKARA.

Ứng dụng OKARA Home

Giải pháp remote và tra cứu karaoke thay thế cho điều khiển thông thường. Điều khiển Karaoke OKARA là ứng dụng được phát triển đi kèm theo sản phẩm đầu Karaoke Full HD của OKARA.